Поставке и решења задатака са такмичења.Поставке и решења задатака