ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2020.

Школа је учествовала на конкурсу за добијање средстава компаније НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ за пројекат  ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО 2020.

Основна школа „Васа Стајић“ добила је средства за опремање учионица са 5 дигиталних комплета и намештајем за кабинет ликовне културе. Вредност пројекта је 1.363.824,00 РСД.

Уговор о финансирању пројекта у оквиту програма Заједници заједно 2020 потписан је 24.11.2020.г.

 

 Изглед учионице за ликовну културу пре реновирања.