Школска 2016/2017 година     

ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА СТАЈИЋ“ ПОХВАЉУЈЕ И НАГРАЂУЈЕ УЧЕНИКЕ

ЗА ОДЛИЧАН УСПЕХ И ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ                       

ВУКОВЦИ       

(Поклон књига  „Великани српског  романтизма“)

(Предлози за ђака генерације књига Ј.С.Поповић „Кир Јања“)                                                                                                                                    

VIII-1

1. Теодора Бабић

2. Леа Вранеш

3. Наташа Милошев

4. Вања Пастернак

5. Теодора Пфајфер

6. Дарко Свилар

VIII-2

1. Ана Ступар

2. Марина Гавриловић

VIII-3

1. Вера Бодирожа

2. Мила Бубоња

3. Исидора Мијаиловић

4. Филип Мицић

Ђак генерације Ана Ступар