Тематски родитељски састанци

Позивамо  родитеље  да  присуствују  овим тематским састанцима на којима могу да добију веомa корисне информације и одговоре од стручног тима за дотичну  област. Родитељи  имају  веома  важну  улогу  у  животу  и  развоју детета па желимо да истакнемо улогу превентивних програма који су усмерени на одрасле.

Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институцијау превенцији насиља у основној школи 2018 породице, школе и других институцијау превенцији насиља у основној школи 2018

Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога


Црвени крст школе