Пројекат ФинПис

Ученички парламент дао је свој допринос и укључио се у акцију пројекта ФинПис. У нашој школи 25.26. и 27. септембра покренута је акција сакупљања секундарних сировина (пластике, лименки, папира и електронског отпада ). Том приликом чланови Ученичког парламента су покренули акцију израде паноа на тему „рециклажа“.

Поставили су у школи информативно-едукативне плакате и постере, упуство за рециклирање и ознаке места за рециклирање и
прикупљање отпада, како би свима били видљиви и подстицали свакога да одваја отпад. Такође су поставили ознаке и налепнице на кантама за прикупљање отпада.
Координатор: Мирјана Вуксановић и Наталија Остојић