Међународни дан људских права

Универзална декларација о људским правима је потписана 10.децембра 1948.године када је по први пут у историји човечанства признато право свих људи на живот, слободу и сигурност – без икаквих разлика.

Први члан Опште повеље о људским правима гласи: „ Сви људи рођени су слободни, са једнаким достојанством и правима.“

Ученички парламент наше школе обележио је Међународни дан људских права пригодним активностима. Ученици седмих и осмих разреда одржали су кратка предавања у свим одељењима наше школе путем презентација, видео филма и слично, на тај начин указали на значај зажтите људских права. Своје излагање изложили су и ученицима нижих одељења од првог до четврог разреда како би знали своја права , обавезе и дужности.

Тим поводом постављени су   панои у холу школе а на врата сваке учионице су ставили лого људских права који је први пут приказан у Њуорку 23.септембра 2011.године. Наставници и ученици су носили беџ на реверу са пригодним текстом.

Координатори : Мирјана Вуксановић, Наталија Остојић