КОРОНА ВИРУС

Ученици Ученичког парламента су дали свој допринос у циљу спречавања ширења корона вируса Одржана су кратка предавања на тему корона вируса и дате препоруке због новонастале ситуације.

Препоручије се стално подстицање ученика на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора. Ученици су направили паное које су истакли у ходницима школе где могу да се упознају сви запослени, као и сами ученици са превентивним мерама заштите од корона вируса. Дежурни ученици и ученици Ученичког парламента носе беџеве направљене у сврху истог како би нас стално подстицали на одржавање личне хигијене. Чланови Ученичког парламента су објаснили на својим предавањима шта све треба да знамо о корона вирусу, како да препознамо корона вирус код себе и код деце, како да разликујемо корона вирус од грипа, да ли су деца угрожена корона вирусом, како се шири корона вирус, како се лечи, да ли треба да носимо маске, како да заштитимо себе и децу.
Координатор Ученичког парламента : Мирјана Вуксановић и Наталија Остојић.