Међународни дан људских права

Универзална декларација о људским правима је потписана 10.децембра 1948.године када је по први пут у историји човечанства признато право свих људи на живот, слободу и сигурност – без икаквих разлика.

Read more ...