Распоред секција, додатне и допунске наставе.

У зависности од промене распореда часова, могућа је и промена термиина осталих облика рада.

1. Разред

2. Разред

3. Разред

4. Разред

5. Разред

6. Разред

7. Разред

8. Разред