Учитељи  и разредне старешине по одељењима

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД
ДРАГАН ОБРАДОВИЋ 1-1
ОЛГИЦА КОСАНОВИЋ  1-2
 ЛИДИЈА МАРУНКИЋ 1-3
ГОРДАНА ДЕЛИБОС 1-4
ИВАНА ДОШЕН 2-1
ЈАСМИНКА МАРИН 2-2
ИЛДИКО ГАЛКО 2-3
ДАНИЈЕЛА ГРБИЋ 2-4
МИРОСЛАВА КУЗМАНОВ 2-5
БЕРНАДЕТ ПАЖИН  3-1
МАРИЈА ПЕРОВИЋ 3-2
АЛЕКСАНДРА ГОЈКОВИЋ 3-3
ТАТЈАНА ХАЏИЋ 3-4
КАТИЦА СТОЈАНОВ 4-1
МИЛКА СТОЈКОВ 4-2
МИЛАНА ПАЛАЛИЋ 4-3
БИЉАНА МИЛОШЕВ 4-4

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД
МИРЈАНА ЧОКОРИЛО 5-1
 МАРКО МАРИНКОВИЋ 5-2
 ТАТЈАНА МИЋИЋ 5-3
ДУШАНКА ТУЦАКОВ 5-4
МИРЈАНА ВУКСАНОВИЋ 6-1
ЈОВАНА КНЕЖЕВИЋ 6-2
БРАНИСЛАВ АНДРИЋ 6-3
ВЛАДИМИР ШИРОКИ 7-1
САНДРА КУЗМАНОВИЋ 7-2
МАРИНА ТОПАЛОВИЋ 7-3
ДРАГИЦА МУСУЛИН КОЛАРОВ 7-4
ДИЈАНА КАДИЋ 8-1
БРАНИСЛАВА ТУЦАКОВ 8-2
МИРОСЛАВ ГЈЕР 8-3
МАРИЈА ЈЕЛИЧИЋ 8-4