Учитељи  и разредне старешине по одељењима

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД
ИВАНА ДОШЕН 1-1
 ЈАСМИНКА МАРИН 1-2
ИЛДИКО ГАЛКО 1-3
 ДАНИЈЕЛА ГРБИЋ 1-4
МИРОСЛАВА КУЗМАНОВ 1-5
БЕРНАДЕТ ПАЖИН  2-1
МАРИЈА ПЕРОВИЋ 2-2
АЛЕКСАНДРА ГОЈКОВИЋ 2-3
ТАТЈАНА ХАЏИЋ 2-4
КАТИЦА СТОЈАНОВ 3-1
МИЛКА СТОЈКОВ 3-2
МИЛАНА ПАЛАЛИЋ 3-3
БИЉАНА МИЛОШЕВ 3-4
ДРАГАН ОБРАДОВИЋ 4-1
ОЛГИЦА КОСАНОВИЋ 4-2
БОЈА МИЉЕВИЋ 4-3
ГОРДАНА ДЕЛИБОС 4-4

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕД
 МИРЈАНА ВУКСАНОВИЋ 5-1
 ЈОВАНА КНЕЖЕВИЋ 5-2
 БРАНИСЛАВ АНДРИЋ 5-3
ВЛАДИМИР ШИРОКИ 6-1
САНДРА КУЗМАНОВИЋ 6-2
МАРИНА ТОПАЛОВИЋ 6-3
ДРАГИЦА МУСУЛИН КОЛАРОВ 6-4
ДИЈАНА КАДИЋ 7-1
БРАНИСЛАВА ТУЦАКОВ 7-2
МИРОСЛАВ ГЈЕР 7-3
МАРИЈА ЈЕЛИЧИЋ 7-4
МИРЈАНА ЧОКОРИЛО 8-1
СТАНИСЛАВА ТОШАНОВИЋ 8-2
ТАТЈАНА МИЋИЋ 8-3
МАРКО МАРИНКОВИЋ 8-4