Распоред рада у боравку

Преподневна смена:

06:45 - 07:30 прихватање ученика

 07:30 - 07:50 доручак

07:50 - 09:30 израда домаћих задатака и учење

09:30 - 10:30 креативне радионице

10:30 - 11:20 игре у дворишту и слободно време

11:30 - 12:10 ручак

12:10 - 12:15 одвођење ученика на наставу

Послеподневна смена :

07:30 - 08:00 доручак и одлазак ученика на наставу

11:30 - 12:30 окупљање и игра

12:30 - 13:00 ручак

13:00 - 14:30 израда домаћих задатака и учење

14:30 - 15:30 креативне радионице

15:30 - 17:00 слободно време

Креативне радиониоце

1. Лепе речи- Говорне вежбе, читање, писање, рецитовање, глума,

препричавање...

2. Желим да знам- Учење путем откривања и истраживања,

самостална употреба интернета и енциклопедија у циљу откривања

и стицању нових зања

3. Живела музика- певамо, плешемо и слушамо музику

4. Mоја машта може свашта- цртамо, сликамо, обликујемо разне

предмете од различитих материјала, рециклирамо

5. У здравом телу здрав је дух- радимо телесне вежбе, играмо

елементарне и штафетне игре.

 Боравак на вашару

Дешавања у боравку

 

А наш јеловник можете погледати овде.