Име и презиме: Јасмина Пастоњицки 

Телефон : 021/474-0301               

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Биографија:

Рођена 17.05.1968. год. у Зрењанину.

Основну и средњу школу, смер природно математички – физика завршила у Зрењанину, као и технички факултет ’’Михајло Пупин’’, смер професор информатике. Запослена у ОШ ’’Васа Стајић’’ од 2002. год. као професор информатике.

Директор школе од 13.12.2009. год.