Чланови Школског одбора:

Родитељи:


1. Томислав Гојковић, председник ШО

2. Бранислава Стефановић

3. Срђан Добросављев


Запослени:


1. Данијела Грбић

2. Јована Кнежевић

3. Драгица Мусулин Коларов


Локална самоуправа:


1. Немања Ивановић

2. Весна Лабус

3. Слађана Илић Петровић