ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Тим за професионалну оријентацију чине стални чланови :

Мићић Татјана, наставник физике, Продановић Снежана, педагог, Маринковић Марко, наставник информатике, Милка Мајкић, наставник техничког и информатичког образовања и Филип Кокеза, психолог.

Остали, променљиви, чланови су одељенске старешине седмог и осмог разреда:

ОС 7-1: Широки Владимир, наставник енглеског језика

ОС 7-2: Кузмановић Сандра, наставник музичке културе

ОС 7-3: Топаловић Марина, наставник српског језика

ОС 7-4: Мусулин Коларов Драгица, наставник математике

ОС 8-1: Кадић Дијана, наставник енглеског језика

ОС 8-2: Туцаков Бранислава, наставник ликовне културе

ОС 8-3: Гјер Мирослав, наставник ликовне културе

ОС 7-4: Јеличић Марија, наставник српског језика

Носиоци реализације активности из програма ПО су чланови Тима, а у зависности од планиране активности биће укључене и колеге које нису чланови Тима.

ПРОГРАМ I-VI РAЗРЕД

Ученици од првог до шестог разреда ће са одељењским старешинама и наставницима на часовима редовне наставе, ЧОС-у и осталим активностима имати могућност да се боље упознају са разним занимањима, личним способностима, вештинама и осталим релевантним информацијама из области професионалне оријентације.

ПРОГРАМ VII-VIII РAЗРЕД

 

VII разред
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Радионице из области професионалне оријентације септембар - јун
Анкета професионална интересовања новембар
Сусрети са представницима разних занимања септембар - јун

VIII разред
АКТИВНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Радионице из области професионалне оријентације септембар - јун
Анкета професионална интересовања новембар
Сусрети са представницима разних занимања септембар - јун
„Мини сајам образовања“ који ће се организовати у нашој школи децембар
Одвођење ученика осмог разреда на сајам образовања „Путокази“ март
Информисање о „Дану отворених врата“ које организују средње школе. септембар - јун
За ученике осмог разреда ће бити организовано тестирање у Националној служби за запошљавање. Термини ће бити одређени у договору са психологом из Националне службе за запошљавање. У договору за НСЗЗ (очекивани термин почетка процеса тестирања је новембар)

 

Време реализације активности зависи од установа са којима школа сарађује, те су могуће измене термина. Током школске године су могуће додатне активности које нису планиране. Ученици и родитељи ће благовремено бити информасини о истим.

Координатор

Филип Кокеза