Директор школе

Јасмина Пастоњицки 

Помоћник директора

Бранислава Туцаков

Административна служба школе

Секретар

Владимир Вучичевић

Секретарица

Драгица Рашић

 Шеф рачуноводства

Нина Рутоњски

Стручни сарадници

Педагог

Снежана Продановић

Психолог Филип Кокеза

Библиотекар

Татјана Коларски

Помоћно - техничко особље

Игор Јелић  - домар

Милка Дуброја - сервирка

Марија Молнар

Стана Лугоња

Маријана Зелди

Зора Петровић

Бранка Савић

 Јовић Љубица

Жељка Ђаковић