Директор школе

Јасмина Пастоњицки 

Административна служба школе

Секретар

Владимир Вучичевић

Шеф рачуноводства

Нина Кнежевић

 

Стручни сарадници

Педагог

Снежана Продановић

Психолог Филип Кокеза

Библиотекар

Татјана Коларски

Помоћно - техничко особље

Игор Јелић  - домар

Милка Дуброја - сервирка

Марија Молнар

Стана Лугоња

Илонка Бирињи

Драгица Бабић

Зора Петровић

Маријана Зелди