Директор школе

Јасмина Пастоњицки 

Административна служба школе

Секретар

Владимир Вучичевић

Секретарица

Драгица Рашић

 Шеф рачуноводства

Нина Кнежевић 

Стручни сарадници

Педагог

Снежана Продановић

Психолог Филип Кокеза

Библиотекар

Татјана Коларски

Помоћно - техничко особље

Игор Јелић  - домар

Милка Дуброја - сервирка

Марија Молнар

Стана Лугоња

Маријана Зелди

Зора Петровић

Бранка Савић

 Рада Дринић

Жељка Ђаковић