ПРОЈЕКАТ ЕдуИН

Наша школа је у конкурсном року за 2019. годину конкурисала са предлогом пројекта EduIN – нови линк у образовању код Фондације Темпус. Предлог пројекта је прихваћен.

Пројекат jе финансиран преко ЕУ фонда Еразмус+ и припада категорији КА 1 – Школе и предшколске установе (пројекти мобилности – обуке).

Инострани партнер који  је организатор обуке је Europass Teacher Academy из Фиренце, Италија. 

Назив курса (обуке) у трајању од шест дана је: Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies  (срп: Решења за наставнике за управљање учионицом: нова методика, ефикасна мотивација, кооперација и стратегије евалуације).

У периоду о д 3. до 10. новембра 2019. године, петоро наставника је било на мобилности.

Трајање пројекта је 12 месеци (од 1. јула 2019. – 30. јуна 2020. године), али је због обуставе наставе од марта до јуна, продужено до 30. новембра 2020. године.

Више о пројекту, можете прочитати на:

БЛОГ


https://projecteduin.wordpress.com/
 


FACEBOOK

https://www.facebook.com/Eduin-a-new-link-in-education-100849314683101/

INSTAGRAM

http://instagram.com/eduin.2019