Јавне набавке мале вредности

 

03.11.2021. 

Обавештење о додели уговора у поступку јавне набавке 3/2021 - Стручни надзор на доградњи фискултурне сале у склопу пројекта: Реконструкција и доградња фискултурне сале спратности ВП, са пратећим садржајима спратности П+1 и доградња топле везе у нивоу првог спрата са спољашњим степеништем у оквиру комплекса ОШ "Васа Стајић" Нови Сад, спратности П+2


22.10.2021.

Одлука о додели уговора


08.10.2021.

Стручни надзор 3/2021


21.09.2021.

 Одлука о додели уговора у поступку 2/2021.


 

13.08.2021. 

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама 

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама 

Јавни позив - пречишћени текст 

Упутство понуђачима како да сачине понуду


27.07.2021. 

Јавна набавка отворени поступак 2/2021 – Реконструкција и доградња фискултурне сале ОШ "Васа Стајић" спратности ВП, са пратећим садржајима спратности П+1 и доградња топле везе у нивоу првог спрата са спољашњим степеништем у оквиру комплекса Основне школе "Васа Стајић" спратности П+2.

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума

Упутство


01.03.20201.

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 1/21


12.02.2021.

Јавна набавка 1-21 набавка материјала за образовање и административног материјала

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Опис критеријума

Упутство


 

 

10.12.2020.

Јавна набавка 6/20

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Упутство

Опис критеријума

 

13.05.2020.

Одлука о измени уговора у поступку ЈНОП 1-3Н/2020, набавка интерактивне табле са пројектором.

27.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 5-2020.

14.04.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 5-2020 осигурање

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 1-3Н/2020, набавка интерактивне табле са пројектором.

30.03.2020.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 5/2020

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 5/2020

09.03.2020.

 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 3/2020

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 4/2020

03.03.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 4/2020

02.03.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2020

25.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/2020 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 2/2020

 

24.02.2020.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1/2020 

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2020

14.02.2020. 

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 3/2020

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 3/2020

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/2020

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 4/2020

 

09.02.2020. 

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 1/2020.

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 1/2020.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 2/2020.

Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 2/2020.

18.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 7/2019.

05.11.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 7/2019.

23.10.2019.

Измена конкурсне документације у поступку ЈНМВ 7/2019
Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 7/2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ 7/2019

21.10.2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 7/2019 – набавка школских књига
Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 7/2019 – набавка школских књига

09.09.2019.

ЈНМВ 5/2019, набавка за осигурање, партија осигурања ученика и запослених.

29.07.2019.

Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину.

11.07.2019.

Одлука о измени уговора за снадбевање електричном енергијом, у поступку ЈНМВ 3/2019.

 

14.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 6/2019.

03.05.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 6/2019.

15.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 5/2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 6/2019.

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 6/2019.

04.04.2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 5/2019. - Осигурање имовине и осигурање од одговорности, осигурање ученика и запослених

14.03.2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 5/2019.

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 5/2019.

08.03.2019. 

Oдлука о додели уговора у поступку 4/2019
Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/2019
Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 2/2019
Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 3/2019
Oбавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 4/2019

06.03.2019.

Одлука о додели уговора у поступу ЈНМВ 1/2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2019.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2019.

21.02.2019.

Питања и одговори у поступку ЈНМВ 1/2019, набавка материјала за образовање, културу и спорт и административни материјал.

20.02.2019.

Измењена конкурсна документација ЈНМВ 3/2019 – електрична енергија

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 3/2019 – електрична енергија

15.02.2019.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 1/2019 - материјал за образовање, науку и спорт и административни материјал
Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 1/2019 - материјал за образовање, науку и спорт и административни материјал
Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 2/2019 - материјал за одржавање хигијене
Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 2/2019 - материјал за одржавање хигијене
Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 3/2019 - електрична енергија
Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 3/2019 - електрична енергија
Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/2019 - храна и пиће за школску кухињу
Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 4/2019 - храна и пиће за школску кухињу

22.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 11/2018.

08.10.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 11/18.

25.09.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ 11/2018.

Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 11/2018.

20.09.2018.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 11/2018.

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 11/2018.

13.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 10/2018

03.08.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 10/2018

28.07.2018.

Питања и одговори 3 у поступку ЈНМВ 10/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 у поступку ЈНМВ 10/2018

Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 10/2018

25.07.2018.

Питања и одговори 2 у поступку ЈНМВ 10/2018

24.07.2018.

Измењена конкурсна документација у поступку ЈНМВ 10/2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори у поступку ЈНМВ 10/2018

19.07.2018.

Позив за подношење понуда у поступку јнмв 10/2018

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 10/2018

12.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

01.06.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

28.05.2018. 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

Конкурсна документација у поступку ЈНППБОПБР 9/2018

23.05.2018.

Обавештење о закључено уговору у поступку ЈНМВ 7/2018

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 8/2018

09.05.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 7/2018

07.05.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 8/2018

03.05.2018.

Одговор и питања у поступку ЈНМВ 8/2018

27.04.2018.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 8/2018

Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 8/2018

26.04.2018.

Одговор у поступку ЈНМВ 7/2018

 

18.04.2018.
Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 7/2018
Конкурсна документација у поступку ЈНМВ 7/2018

12.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 5/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 6/2018

11.04.2018.
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 5/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 6/2018

02.04.2018.
Додатна појашњења у поступку ЈНМВ 5/2018

29.03.2018.
Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2018
Конкурсна документација ЈНМВ 6/2018

26.03.2018.
Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 5/2018
Конкурсна документација ЈНМВ 5/2018

 

05.03.2018. 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 2/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 3/2018
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 4/2018

23.02.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2018
Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 4/2018

12.02.2018. 

Измењена конкурсна документација ЈНМВ 1-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 1-2018
Измењена конкурсна документација ЈНМВ 2-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 2-2018

10.02.2018.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1/2018, набавка материјала за образовање,културу и спорт и административног материјала
Конкурсна документација ЈНМВ 1/2018, набавка материјала за образовање,културу и спорт и административног материјала
Позив за подношење понуда ЈНМВ 2/2018, набавка материјала за одржавање хигијене
Конкурсна документација ЈНМВ 2/2018, набавка материјала за одржавање хигијене
Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2018, снабдевање електричном енергијом
Конкурсна документација ЈНМВ 3/2018, снабдевање електричном енергијом
Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2018, набавка хране и пића за школску кухињу
Конкурсна документација ЈНМВ 4/2018, набавка хране и пића за школску кухињу

14.12.2017.

Одлука о измени уговора о јавној набавци - Анекс бр. 4

27.10.2017. 

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5-2017

19.10.2017.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 5/2017

13.10.2017.

Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈНОП 5/2016 - Анекс 3

05.10.2017.

Питња и одговори 1 у поступку ЈНМВ 5/2017

29.09.2017.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 5-2017

Конкурсна документација ЈНМВ 5 -2017

26.09.2017.

Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈНОП 5/2016.

21.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНОП 5/2016.

06.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1/2017. 

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2/2017. 

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 3/2017. 

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 4/2017.

02.03.2017.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНОП 5/2016.

27.02.2017.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1/2017 - материјал за хигијену

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 2/2017 - материјал за образовање и административни матријал

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 3/2017 - електрична енергија

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 4/2017 - кухиња

17.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

13.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

11.02.2017.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2017 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 2/2017 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 3/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 3/2017 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 4/2017

09.02.2017.

Одговори на питања у поступку ЈНОП 5/2016.

Измена конкурсне документације у поступку ЈНОП 5/2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНОП 5/2016.

07.02.2017.

План јавних набавки за 2017. годину можете погледати овде.

06.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

02.02.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

20.01.2017.

Одговор на питање у поступку ЈНОП 5/2016.

Шема столарије

13.01.2017.

Позив за подношење понуда ЈНОП 5/2016: доградња два спрата над делом школског објекта.

Конкурсну документацију можете преузети овде

12.02.2016. 

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-2016: материјал за одржавање хигијене.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2016: материјал за образовање и административни материјал.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 3-2016: снадбевање електричном енергијом.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-2016: набавка хране и пића за школску кухињу.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 


25.11.2015.

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 7/2015. можете погледати овде.


20.11.2015.

Oдлука о наставку поступка ЈНМВ 7/2015 - извођење молерско-фарбарских и фасадерских радова сале по налогу санитарне инспекције можете погледати овде.


 Обавештење о закљученом уговору ЈНМБ 8/2015. можете погледати овде.


28.10.2015.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 8/2015. Одлуку можете погледати овде.


19.10.2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 8/2015: набавка рачунарске опреме.

Конкурсну документацију можете преузети овде.


 17.7.2015.

Обавештење о обустави ЈНМВ 7/2015: набавка радовa - Извођење молерско-фарбарских и фасадерских радова фискултурне сале.


4. 7. 2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 7/2015: набавка радовa - Извођење

молерско-фарбарских и фасадерских радова фискултурне сале.

Конкурсну документацију можете преузети овде.


 29. 4. 2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 6/2015: набавка радова – замена дела фасадне столарије у ходнику на првом спрату.


9. 4. 2015.

Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2015: набавка радова замена дела фасадне столарије у ходнику на првом спрату.

Конкурсну документацију можете преузети овде.


9. 4. 2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ набавка услуга– услуге осигурања ЈНМВ 5/2015


18.3.2015.

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге осигурања

ЈНМВ -  5/2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ - 5/2015 услуге осигурања


16.3.2015.

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку услуга - услуге осигурања

ЈНМВ -  5/2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ - 5/2015 услуге осигурања


9.3.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности, набавка услуга у ОШ "Васа Стајић".

Конкурсну документацију можете преузети овде.


5.3.2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/2015 набавка добара - материјал за образовање, можете погледати овде.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2/2015 набавка добара - материјал за одржавање хигијене, можете погледати овде.


2.3.2015.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 3/2015 набавка хране и пића за школску кухињу, можете погледати овде.


24.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности, набавка добара - снабдевање електричном енергијом.

Конкурсну документацију можете преузети овде.


14.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности набавка добара - хране и пића за школску кухињу.

Конкурсну документацију можете преузети овде.


14.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности - набавка материјала за образовање.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 


14.2.2015.

Позив за подношење понуда јавне набавке мале вредности - набавка материјала за одржавање хигијене.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 


 

 4.12.2014.

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ инвестиционо одржавање на побољшању услова објекта, можете погледати овде.

 


17.11.2014.

Позив  за подношење понуда јавне набавке мале вредности ЈНМВ 7/2014 - јавна набавка радова – инвестиционо одржавање на побољшању услова објекта (замена прозора у ходнику на другом спрату).

Конкурсну документацију можете преузети овде.


 

1.10.2014.

Обавештење о закљученим уговорима за  осигурање ученика и запослених, можете погледати овде.


3.9.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности - услуга: понуде за осигурање ученика и запослених  ОШ "Васа Стајић" Нови Сад, можете погледати овде.

Конкурсну документацију преузети на линку.


5.4.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за

ДАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА – ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ У ЗАКУП

У 2014. ГОДИНИ

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ


25.3. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр.01-187/14.осигурање имовине са осигурањем од опште одговорности од 21.03.2014.г.


13.3.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ бр.01-144/14 од 06.03.2014. набавка добара- материјал за одржавање и хигијену.


11.3.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ бр.01-143/14.од 06.03.2014. набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање.


3.3.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности - услуге осигурања имовине и услуге осигурања од одговорности.

Конкурсна документација може да се преузме овде.


13.2.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности - набавка добара: набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање 

Конкурсна документација може да се преузме овде.


13.2.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности - набавка добара: материјал за одржавање хигијене.

Конкурсна документација може да се преузме овде.


7.2.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности - услуга: снабдевање електричном енергијом.

Конкурсна документација може да се преузме овде.


29.01.2014.

Обавештење о прекиду јавне набавке можете погледати овде.


23.01.2014.

Позив за јавну набавку мале вредности - услуга: осигурање имовине.

Конкурсна документација може да се преузме овде.

 


28.10.2013.

Обавештење о закљученом уговору о

обезбеђењу школе


23.10.2013.

Обавештење о закљученим уговорима

за осигурање ученика и запослених


30.09.2013.

Позив за јавну набавку мале вредности - услуга: обезбеђење ученика и школе "Васа Стајић" Нови Сад, можете преузети овде

Конкурсна документација може да се преузме овде или на Порталу јавних набавки.


19.09.2013.

Позив за јавну набавку мале вредности - услуга: осигурање ученика и запослених за школску 2013/2014. годину

За више информација посетити портал.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 3/2020 Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 3/2020 Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/2020 Kонкурсна документација у поступку ЈНМВ 4/2020