Термине индивидуалних разговора можете прочитати овде.

Распоред индивидуалних разговора је подложан променама у зависности од промене распореда часова.