OТВОРЕНА ВРАТА

Нови Закон о основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС,  бр55/2013) у члану 48. предвиђа организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи, могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Наша школа ће бити отворена за родитеље сваког месеца последње недеље и то:

 

На огласној табли за родитеље биће истакнут образац у који ће се уписивати родитељи заинтересовани за посету. Из објективних разлога број родитеља ће бити ограничен. Једном часу ће моћи да присуствују највише три родитеља - прва три која се упишу. Родитељи час могу само да посматрају, ни на који начин не смеју реметити рад наставника.

Испод огласне табле истакнут је распоред часова  за више разреде.

Рок за пријаву ће бити 10. у месецу.

Уколико се пријави више од три родитеља за исти час,  првенство ће имати родитељи који су се уписали први пут.  

Након посете сваки родитељ ће добити упитник који треба да попуни.

О евентуалним изменама бићете обавештени.