Директор школе

Зорица Ђурић 

Помоћник директора

Филип Кокеза

Хелена Вуканац

Административна служба школе

Секретар

Владимир Вучичевић

Секретарица

Драгица Рашић

 Шеф рачуноводства

Нина Рутоњски Пастоњицки

Стручни сарадници

Педагог

Хелена Вуканац

Психолог Филип Кокеза

Библиотекар

Татјана Коларски

Помоћно - техничко особље

Владимир - домар

Милка Дуброја - сервирка

Марија Молнар

Стана Лугоња

Маријана Зелди

Зора Петровић

Бранка Савић

 Јовић Љубица

Жељка Ђаковић