ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

https://digitalna.nb.rs/


Српска дечја дигитална библиотека

Збирка садржи 127 дигиталних копија књига из српске књижевности за децу. Национални уређивачки одбор, састављен од професора књижевности за децу и библиотекара, одабрао је књиге за децу узраста од 3 до 13 година које по свом садржају, уметничким, историјским и књижевним вредностима представљају сам врх српске књижевности за децу

https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka

Дечји песме.